Ko smo mi
Upravni odbor GlobeTracker

Turisticku agenciju GlobeTracker Crna Gora sa licencom organizatora putovanja cini tim stalno zaposlenih preko 60 travel eksperta, inzenjera organizacionih nauka, turizmologa i turistickih vodica. Kao nova generacija travel eksperata koristimo najmodernije tehnologije i naš ogroman know-how da dizajniramo grupna putovanja na daleke destinacije prilagođena svakom pojedincu. Digitalizujemo proces od prijave na putovanje do polaska na putovanje. Odbijamo da se uobličimo u zastarjele “travel agency” okvire iz prošlog vijeka, više od onoga što je zakonski minimum.

Naša misija je da što veći broj putnika iz čitavog regiona upozna cio svijet, pomažući time razvoj lokalnih zajednica u nerazvijenim državama. Podstičemo konstantan dumping cijena kako bi putovanja na daleke destinacije bila moguća i putnicima sa prosječnom domaćom platom. Zahvaljujući nama, putovanja na daleke destinacije širom svijeta više nisu privilegija samo bogatih.