Opšti uslovi putovanja su skup pravila, uslova i odredbi koji regulišu odnos između putnika i putničke agencije ili prevoznika tokom putovanja. Ovi uslovi obično se primenjuju na organizovana putovanja kao što su turistički aranžmani, letovanja, zimovanja, krstarenja i slično. Opšti uslovi putovanja su obično napisani u standardizovanom obliku, a putnik ih potpisuje ili prihvata prilikom zaključivanja ugovora o putovanju.

Neki od uobičajenih elemenata opštih uslova putovanja obuhvataju:

1. Rezervacije i plaćanje: Uslovi koji se odnose na postupak rezervacije, potvrde rezervacije, cene putovanja, načine plaćanja, rokove za uplatu i eventualne naknade za otkazivanje.

2. Izmena programa putovanja: Informacije o pravu putničke agencije ili prevoznika da izmene plan putovanja iz opravdanih razloga (npr. promena vremenskih uslova, politička situacija, nedovoljan broj prijavljenih putnika).

3. Otkazivanje putovanja: Uslovi pod kojima putnik može otkazati putovanje i postupak povraćaja novca ili eventualnih naknada.

4. Odgovornost prevoznika: Odredbe koje regulišu odgovornost prevoznika u slučaju kašnjenja, otkazivanja leta, gubitka prtljaga ili bilo kakvih drugih nepredviđenih situacija tokom putovanja.

5. Zaštita ličnih podataka: Pravila koja se odnose na zaštitu ličnih podataka putnika koje putnička agencija ili prevoznik prikuplja tokom procesa rezervacije i putovanja.

6. Osiguranje: Informacije o opcionim osiguranjima koja su dostupna putnicima i šta ona pokrivaju.

7. Promene cena: Uslovi koji se odnose na moguće promene cena putovanja usled promena u cenama goriva, smeštaja, transporta i drugih faktora koji utiču na troškove putovanja.

8. Jednostrani raskid ugovora o putovanju: Nikada ni u kom slučaju, bez izuzetaka, nije moguć jednostrani raskid ugovora na zahtev putnika bez plaćanja svih oportunitetnih troškova, kao i refundacije svih načinjenih troškova i plaćanja svih do tada pruženih usluga. Trošak jednostranog raskida ugovora o putovanju, tj. odustajanja od putovanja/otkaza učešća na putovanju, može i biće do 100% ugovorenih iznosa.

Važno je da putnik pažljivo pročita opšte uslove putovanja pre nego što potpiše ugovor ili izvrši uplatu kako bi bio upoznat sa svim pravilima i odredbama koje se primenjuju na putovanje. Ovo će mu pomoći da izbegne nesporazume i neugodnosti tokom putovanja.

Pored uslova iz Ugvora o putovanju na poslovni odnos izmedju agencije i putnika primenjuju se Opsti uslovi putovanja.