Vize za putovanje Safari u Keniji i Tanzanija

Za ovo putovanje su potrebne viza za Keniju i viza za Tanzaniju. Obe vize se kupuju na ulasku u drzavu, bez dodatne dokumentacije i bez slike. Cena jedne vize je 50$, ukupno 100$ za ove vize zajedno. Vize pod ovim uslovima dobijaju nosioci svih pasosa, ali se to moze promeniti u bilo kom trenutku pa je neohodno proveriti blagovremeno telefonskim pozivom bilo koje kenijske ambasade u bilo kojoj drzavi.