1Prijava na putovanje
2Podaci o putnicima
3Dodatne napomene
4Provera podataka
Ukupan broj osoba za koje treba napraviti istu izmenu na kartama.
Niz od 6 karaktera koji se nalazi na aviokarti, primer: MNJG5K
Odakle je prvi let sa kojim zapocinjete putovanje
Potrebno je uneti prethodno dogovoreni/odabrani datum polaska