Cena po osobi ukupno (avio+takse+hotel+izleti+hrana):

0,00 €
*Svi putnici koji se prijave do 01.04.2021. imaju popust 100e na ovu cene
*Deca do 2 godine imaju popust 90% *Deca 2-7 godina imaju popust 50% *Deca 7-12 godina imaju 100e popust