Cena po osobi ukupno (avio+takse+hotel+izleti+hrana):

0,00 €
*Svi putnici koji se prijave online do 30.07.2021. imaju popust 100e na ovu cene
*Za ponudu sa popustom za decu ovde.