Cena po osobi ukupno (avio+takse+hotel+izleti+hrana):

0,00 €
*Svi putnici koji se prijave do 01.05.2021. imaju popust 100e na ovu cene